033

Predaný pozemok
Lokalita: 
U2
Rozloha: 
605.00 m2
033
Etapa: 
2