056

Predaný pozemok
Lokalita: 
U2
Rozloha: 
681.00 m2
056
Etapa: 
2